Automatická kresba

Při naší práci na začátku zjišťujeme, jak je na tom člověk s energií na hlavních čakrách. Tato postava je mužská, jedná se tedy o muže, ale někdy se stane, že nám tato postava "vyjde" i v případě, že se jedná o ženu. Může to znamenat, že žena má v sobě více mužské energie. Můžeme si všimnout, že je méně energie na třetí čakře, může se tedy jednat o potíže například se zažíváním (jako to bylo v tomto případě) anebo i se zády (jejich spodní částí).

 

 

 

Automatická kresba se dá použít ke sharmonizování čaker anebo také k vytvoření obrázků, které harmonizují a čistí prostory. Tyto níže uvedené obrázky jsou namalovány technikou enkaustika (malba horkým voskem a žehličkou).

Harmonizační obrázky