Meridiány

Meridiány jsou energetické dráhy těla.

Meridiány jsou velice úzce spojeny s orgány, tkáněmi a strukturami lidského těla a jeho funkcemi, probíhají 3 až 5 mm pod kůží člověku a v určitých bodech vystupují až na povrch, tato místa nazýváme akupunkturní body.

Existuje 12 párů meridiánů a k tomu ještě dva nepárové meridiány.

Od chodidel k hrudníku, přes paže dolů ke konečkům prstů na rukou proudí ženská energie JIN, od konečku prstů nahoru k hlavě a od hlavy k chodidlům proudí mužská energie JANG. Tyto proudy JIN a JANG by měly být v harmonii, neměla by jim bránit žádná překážka. Často však vznikají v meridánech různé blokády a ty se pak projevují narušením zdravotního stavu a mohou způsobit zdravotní komplikace jak na psychické, tak i na fyzické úrovni.

 

 

 

 

Meridián   

Fyzické projevy energetické nerovnováhy Psychické projevy energetické nerovnováhy

 

Plíce

Souvisejí s jednotlivými funkcemi plic, astma, kašel, dýchací potíže,

Deprese, emoční otupělost, melancholie, stísněnost, sebepodceňování,    

Tlusté střevo

Bolesti zubů, zánět hrdla, syndrom zablokovaného krku

Potíže s aktem dávání a přijímání na citové rovině, dlouhodobé zadržování přežitých a neaktuálních emocí a citů, apatie, lhostejnost

Žaludek

Nadýmání, špatné trávení, poruchy teplotní regulace

Neschopnost lásky a pochopení pro okolí, ustaranost, přílišná citlivost vůči emocionálním impulzům, výbuchy zlosti, zatrpklost

Slezina/slinivka

Tuhnutí kořene jazyka, po jídle nutkání na zvracení, říhání, nadýmání, diabetes

Zpomalené myšlení, těžkopádné a zmatené, nesoustředěnost, poruchy myšlení, paměti, nutkavé chování, úzkost, strach z budoucnosti, závist

Srdce

Bušení srdce, časté červenání, noční pocení, bledost tváří, pocit horkosti v dlaních

Duševní neklid, nadměřné citové reakce, hysterie, poruchy řeči a neschopnost komunikace, zapomnětlivost, noční můry, poruchy chování, nízká sebedůvěra, nejistota, hněv, mylná očekávání

Tenké střevo

Bolesti v krku, bolesti ramene a nedlaktí, hučení v uších, hluchota       

Poruchy analýzy a zpracování citů, přehnané kritizování, nekritičnost v analyzování, strach o existenci, smutek, starosti, soužení se

Močový měchýř

Bolesti a ztuhlost zad, šíje, hemoroidy, slzení, inkontinence, zadržování moči, zvětšení prostaty

Neklid, bázlivost, nesmělost, bezohlednost, lehkovážnost, nedbalost, hyperaktivita ustrašenost, úzkost, nerpělivost

Ledviny

Nechutenství, temné zbarvení obličeje, dušnost, poruchy plodnosti, angína, zvonění v uších

Psychický a duševní neklid, váhavost, nerozhodnost, úzkostlivost, netrpělivost, beznaděj, smutky, fóbie, strachy, úzkosti, vnitřní napětí

Oběhový-sexuální

Problémy se srdcem projevující se pocitem plnosti nebo silným bušením srdce, zrudnutí tváře, zežloutnutí očního bělma

Duševní neklid, sklon k ustavičnému hlasitému smíchu, trudomyslnost, pocit viny, zasmušilost, žárlivost, neklid, napětí

Trojitý ohřívač

Nahluchlost, pocity hučení v uších, zánět hrdla, pocení

Přílišná starostlivost o sebe a své blízké, nedostatek vstřícnosti ve společenských vztazích

Žlučník

Žlučníkové a žlučové kameny, hořkost v ústech, časté vzdychání, vysychání pokožky,

Chybějící tvořivost, nesamostatný úsudek, zamlžené myšlení, neschopnost praktického uskutečňování životních plánů, zvýšená pozornost vůči detailům - puntičkářství, chronická nespokojenost, nadměrné přebírání zodpovědnosti, netrpělivost, vztek, hněv

Játra

Hučení v uších, rozostřené vidění, suchost očí, pocit plnosti v podžebří

Nadměrná sebekontrola, pocit slabého sebeovládání, nevyrovnané chování a emoce, výbuchy zuřivosti, vztek, impulsivní projevy, frustrace, vztek, hněv, zášť, zlost, pomstychtivost

Centrální

U žen poruchy menstruace, bolesti prsů, sklon k potratům, neplodnost, průjmy

Emoční labilita, frigidita, tréma, poruchy řeči, koktavost, slabá vůle

Řídící

Nervové poruchy, křečovité záchvaty, sucho v krku, neplodnost, bolest zad

Nedostatek tvrořivosti, nejasné myšlení, pocit zvýšené odpovědnosti