Don Miguel Ruiz - kniha Čtyři dohody

07.01.2018 00:00

Čtyři dohody, které člověku usnadní život. Skvělé je i divadelní představení v podání Jaroslava Duška, které lze jedině doporučit.

 

1. Nehřešte slovem

Je to nejdůležitější dohoda a také nejtěžší na dodržování. Slovo je mocný nástroj - dokáže pohladit, ale i ničit. Slovem můžeme někoho "zaklít", ale i ze "zakletí" osvobozovat. Když slovo vstoupí do naší mysli, může vše změnit k horšímu nebo k lepšímu. Kdykoliv slyšíme nějaký názor a uvěříme mu, uzavíráme dohodu, která se stává součástí našeho systému víry. Je dobré, abychom se vyhýbali používáním slovům proti sobě nebo k pomlouvání druhých a sílu slova používali ve jménu pravdy a lásky.

Další tři dohody se rodí z první dohody.

2. Neberte si nic osobně

Ať se děje kolem nás cokoliv, neberme si to osobně. I když se nějaká situace jeví jako osobní, i když nás jiní přímo urážejí, nemá to s námi nic společeného. To, co říkají, co dělají a názory, které vyjadřují, je v souladu s dohodami v jejich myslích. Neberme si nic osobně, protože bychom tím trpěli kvůli něčemu, co za to nestojí. Lidé souhlasí s tím, že si budou navzájem pomáhat v tom, aby trpěli. Máme-li potřebu být uráženi, snadno najdeme lidi, kteří nás budou urážet. Když nebudeme brát nic osobně, dostane se nám obrovského množství svobody.

3. Nevytvářejte si žádné domněnky

Máme sklon vytvářet si o všem domněnky. Problém s vytvářením domněnek je v tom, že věříme, že jsou pravdivé. Doslova si věci vysníváme ve své představivosti. Protože něčemu nerozumíme, vytvoříme si domněnku o významu té věci a když vyjde pravda na povrch, praskne náš sen jako bublina a my zjistíme, že to nebylo tak, tak jsme si mysleli. Pokud něčemu nerozumíme, je pro nás lepší se zeptat a udělat si jasno, než si vytvořit nějakou domněnku. S jasnou komunikací se všechny naše vztahy změní, a to nejen s naším partnerem, ale i se všemi ostatními.

4. Dělejte vše, jak nejlíp umíte

Čtvrtá dohoda je o vykonávání první tří. Za všech okolností dělejme vše, jak nejlépe dovedeme, ne více e ne méně. Ale mějme na mysli, že naše nejlepší konání nebude v každém momentě stejné. Vše je živé a neustále se proměňuje, takže naše nejlepší konání bud někdy mít vysokou kvalitu a jindy tak dobré nebude. Budeme-li se snažit příliš, ztratíme mnoho energie a výsledek nebude nakonec tak dobrý, jak by mohl být. Když se přepínáme, oslabujeme tělo a jdeme sami proti sobě, dosažení cíle nám trvá déle. Když budeme dělat méně, než jak nejlépe dovedeme, budeme frustrovaní, budeme se obviňovat a litovat.